STYRELSE OCH FÖRVALTNING

Förvaltning och styrelse

Stiftelsen ska förvaltas av en styrelse bestående av 5 ordinarie ledamöter  jämte 5 suppleanter. Fonden förvaltas och administreras av SEB, Institutioner & Stiftelser, 405 04 Göteborg.

Styrelsen består av följande medlemmar:


                                                                            Ordförande               

                                                                                Claes Grunewald


                                                                            Styrelseledamöter

                                                                                Claes Grunewald

                                                                                Lars-Erik Aspström

                                                                                Ingela Heimann

                                                                                Mathias Palm

                                                                                Patrik Tropp


                                                                            Suppleanter 

                                                                                Christina Grunewald

                                                                                Mathias Holm

                                                                                Elvira Sjöblom

                                                                                Susanne Ottosson Rösmark

                                                                                Peter Kullberg


                                                          Utdelning

Utdelning sker 1 gång per år. Styrelsen fattar beslut om tilldelning så snart som möjligt efter sista ansökningsdag. Stiftelsen delar ut avkastningen från föregående år minus skatt. Styrelsens beslut går

inte att överklaga.


                                            Utdelat belopp per sökande

Någon övre gräns för vad var och en kan söka är inte exakt fastslagen, men ligger runt 20 000 kronor beroende på det syfte och ändamål som beskrivs i ansökan. Beviljade medel betalas endast ut mot verifikat

t ex kopia på inköpsfaktura.